Avtals- och tvistlösningsförhandling
   
 
Författare:Runesson Eric M.
Titel:Avtals- och tvistlösningsförhandling
Utgivningsår:2003
Omfång:346 sid.
Förlag:Glossator Förlag
ISBN:9172231858
Ämnesord:Övrigt , Förmögenhetsrätt

Pris: 407 SEK exkl. moms
Förhandlingar genomsyrar den mänskliga samvaron. Det gäller att ingå avtal och att lösa tvister. Förhandlingar genomförs ofta på känn, utan någon närmare förberedelse. Fällorna är många och resultatet blir inte alltid så bra som det kunde ha blivit med litet mer metod och planering. I boken Avtals- och tvistlösningsförhandling presenteras mycket av den kunskap om förhandlingar som framkommit under de senaste årtiondenas forskning. Kunskapen omsätts i praktiskt tillämpliga metoder.

Ett centralt budskap är att det inte finns något givet sätt att förhandla som gör att du ”vinner när som helst, mot vem som helst och var som helst i världen”. Det gäller att anpassa agerandet efter det sammanhang i vilket förhandlingen äger rum. Boken syftar till att öka din förmåga till analys så att förhandlingsbeteendet blir effektivt i olika sammanhang.

Boken – som är rikligt försedd med hänvisningar till litteratur för den som vill fördjupa sig ytterligare – handlar bl.a. om strategier för att bygga samarbetsrelationer, hur mervärde skapas, hur förhandlingspotter delas, hur avtal kan skrivas och hur beslut kan fattas under osäkerhet.

Lär dig att göra preferens- och målsättningsanalyser och att beräkna väntevärden. Lär dig att skapa värde – och att kräva en rättvis andel av det värde du varit med om att skapa.

Undvik destruktiva antaganden och fastna inte i inramnings- och ankringsfällorna eller någon av alla de andra psykologiska fällorna som tas upp i boken. Luras inte av blink- eller basartekniken och öka din förmåga att utöva inflytande.

Boken utmynnar i en värdefull checklista för förhandlingsförberedelse.

Eric M. Runesson är adjungerad professor i handelsrätt vid Lunds universitet. Han är dessutom verksam som advokat med inriktning mot svensk och internationell affärsjuridik. Han har omfattande praktiska erfarenheter av avtals- och tvistlösningsförhandlingar och anlitas sedan 1989 regelbundet som lärare i förhandlingsteknik av universitet, företag och advokatkollegor. Han är författare av flera böcker och artiklar och är sedan starten 1999 ledamot av styrelsen för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut.
 
  © 2017 Jure AB