Om vinstutdelning från aktiebolag
– en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler
   
 
Författare:Andersson Jan
Titel:Om vinstutdelning från aktiebolag – en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler
Anmärkning:
Utgivningsår:1995
Omfång:779 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176782972
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 48
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 3710 SEK exkl. moms
Aktiebolagslagens bestämmelser om vinstutdelning har under senare år fått en allt större praktisk betydelse i näringslivet. I denna bok ges en principiell och systematisk genomgång av reglerna på området.

Här diskuteras bl.a. var gränsen går för aktieägarnas och styrelsens rätt att vederlagsfritt disponera över bolagsförmögenheten respektive gränsdragningen mellan s.k. förtäckt vinstutdelning och sedvanliga affärsmässiga avtal. Vidare analyseras de olika sanktioner som kan komma i fråga vid otillåtna utbetalningar, däribland återbäringsskyldigheten för mottagaren, godtrosskyddet och bristtäckningsskyldigheten. Därutöver behandlas bolagets möjligheter att vindicera egendom från annan än mottagaren av en otillåten utbetalning jämte den ersättningsskyldighet som kan aktualiseras för utomstående som har medverkat till ett sådant förfogande.

Från en mer grundläggande utgångspunkt diskuteras behovet av sådana aktiebolagsrättsliga regler som syftar till att bereda skydd för bolagets borgenärer. Detta sker bl.a. mot bakgrund av rättsutvecklingen i USA och den i Europa i form av det s.k. andra bolagsdirektivet.
 
  © 2017 Jure AB