På jakt efter ett nytt ankare
– från fast kronkurs till inflationsmål
   
 
Författare:Jonung Lars , Andersson Krister , Bildt Carl , Bäckström Urban , Dennis Bengt , Eklund Klas , Hamilton Carl B. , Heikensten Lars , Lundgren Nils , Stuart Ulrika
Titel:På jakt efter ett nytt ankare – från fast kronkurs till inflationsmål
Utgivningsår:2003
Omfång:441 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9171509194
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 265 SEK exkl. moms
Detta är en unik skildring av ett dramatiskt skede i svenskt samhällsliv. Kronförsvaret, dess misslyckande och det därefter genomgripande omtänkandet inom den ekonomiska politiken är spännande svensk nutidshistoria. Skribenterna var alla centrala aktörer i denna process – som politiker, experter eller oberoende ekonomer. Sammantaget ger boken en översikt över förloppet från olika utsiktspunkter och med delvis motsatta slutsatser om vad som gjordes rätt och fel av centrala beslutsfattare. Vilka tankar och föreställningar var styrande, hur tänkte ansvariga inom regering och Riksbank, liksom utanför dessa maktcentra?

I boken redovisar författarna såväl fakta, intryck och sina analyser av händelseförloppet, som slutsatser kring hur Sverige till dags dato förändrats på grund av de stora omvälvningar som kronfallet och inflationsmålet inneburit.
 
  © 2017 Jure AB