Prop. 2002/03:138 Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse
   
 
Titel:Prop. 2002/03:138 Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse
Anmärkning:Ds 2001:43
Utgivningsår:2003
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203138
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:138
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB