Regeringens skrivelse 2002/03:140 Jämt och ständigt
– Regeringens jämställdhetspolitik
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2002/03:140 Jämt och ständigt – Regeringens jämställdhetspolitik
Utgivningsår:2003
Omfång:258 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203140
Serie:Propositioner nr. 2002/03:140
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 176 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB