Prop. 2002/03:144 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen m.m.
   
 
Titel:Prop. 2002/03:144 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen m.m.
Anmärkning:se SOU 2001:092.
Utgivningsår:2003
Omfång:32 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203144
Serie:Propositioner nr. 2002/03:144
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB