Den fullständiga balansräkningen
– Verktyg för information och styrning
   
 
Författare:Johansson Sven-Erik
Titel:Den fullständiga balansräkningen – Verktyg för information och styrning
Utgivningsår:2003
Omfång:312 sid.
Förlag:Industrilitteratur
ISBN:9175486644
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 441 SEK exkl. moms
En stark balansräkning har alltid varit ett av de viktigaste kriterierna, när man bedömer ett företag. Men vad är en stark balansräkning? Ett företags samlade resurser är så mycket mer än bara pengar och materiella tillgångar.

I denna bok tas ett helhetsgrepp på problematiken kring redovisning och styrning av icke-materiella och materiella resurser. I boken varvas beskrivning och analys med konkreta modeller och verktyg.

Boken är indelad i fyra huvuddelar:
- Företaget och omvärlden; om samhällsutvecklingen och samhällsekonomi, trender och villkor för företagande.
- Företagets värde och värdeutveckling; om resurser, värdeskapande, redovisning och information.
- Företagets verksamhetsstyrning och informationsgivning; om modeller och verktyg.
- Den fullständiga balansräkningen; om att synliggöra och styra resurser för bestående värdeskapande; företagsexempel.
 
  © 2017 Jure AB