Koncernredovisning
– Tillämpningar med arbetsblad, kommentarer och lösningar
   
 
Författare:Carlsson Jörgen , Jonnergård Karin , Nilsson Sven-Arne
Titel:Koncernredovisning – Tillämpningar med arbetsblad, kommentarer och lösningar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2003
Omfång:167 sid.
Förlag:Liber Ekonomi
ISBN:9147072725
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 345 SEK exkl. moms
Koncernredovisning är en tillämpningsbok för den som vill förvärva kunskaper i koncernredovisning. Varje avsnitt inleds med en genomgång av regler och riktlinjer. Efter detta följer omfattande tillämpningar med arbetsblad och kommenterade fullständiga lösningar.

I boken ingår bl.a. följande:
- grundläggande justeringar för koncerninterna transaktioner
- omföring av obeskattade reserver
- omföring av minoritesintresse
- eliminering av internt andelsinnehav

Dessutom behandlas mer avancerade frågeställningar som:
- indirekt minoritet
- omvärderingar av dotterföretag
- redovisning av intresseföretag
- omräkning av utländska dotterföretag

Tillämpningarna utgår från Redovisningsrådets reviderade rekommendation i koncernredovisning ( RR 1:96) och är anpassad till årsredovisningslagen.
 
  © 2017 Jure AB