Företagsvärderingsmodeller
– variationer på samma tema
   
 
Titel:Företagsvärderingsmodeller – variationer på samma tema
Anmärkning:Denna upplaga är slut på förlaget. En ny upplaga utkommer preliminärt under hösten 2008. Vid beställningar av denna upplaga görs en restnotering, och sedan skickas den nya upplagan så snart den utkommer.
Utgivningsår:2003
Omfång:78 sid.
Förlag:Sveriges Finansanalytikers Förening
ISBN:1401129803
Ämnesord:Ekonomi

SLUT på förlag
Denna bok innehåller en beskrivning av de vanligast förekommande värderingsmodellerna på marknaden och en diskussion kring det sätt på vilket dessa modeller hänger samman. Den är avsedd som referenslitteratur för kvalificerade analytiker liksom för andra personer och företag/organisationer med intresse för dessa frågor. Den skall dessutom kunna användas som utbildningslitteratur på universitet och högskolor och i samband med introduktionskurser för finansanalytiker.
 
  © 2017 Jure AB