Den svårfångade organisationen
– Texter om medvetna och omedvetna skeenden
   
 
Författare:Boëthius Siv Boalt , Jern Stefan
Titel:Den svårfångade organisationen – Texter om medvetna och omedvetna skeenden
Utgivningsår:1996
Omfång:384 sid.
Förlag:Natur och Kultur
ISBN:9127043916
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Organisation och ledarskap

SLUT på förlag
Det här är en antologi om de dolda, ofta omedvetna, behoven, föreställningarna och processerna i grupper, organisationer och institutioner inom arbetslivet och andra verksamhetsområden, t.ex. politiken. Det handlar om tillämpad organisationspsykologi. Praktiska erfarenheter och teoretiska kunskaper vävs här samman till en spännande bild av hur vårt behov av ledning uppstår och hur vi på ett omedvetet sätt kan både stödja och motarbeta förändringar. Varför blir det inte som man tänkt sig? Samarbetssvårigheter, konflikter och kriser beskrivs och analyseras, liksom kvinnors situation i grupper och som ledare. Vi får också moderna modeller för konsultationsarbete och genomtänkta strategier för hur man kan påverka relationerna inom en grupp.
 
  © 2017 Jure AB