Revisors erstatnings- & disciplinæransvar
   
 
Författare:Halling-Overgaard Søren
Titel:Revisors erstatnings- & disciplinæransvar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2003
Omfång:424 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:8757409927
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Ekonomi

Pris: 896 SEK exkl. moms
Indledningsvis indeholder bogen en oversigt over det retlige grundlag for udøvelsen af revisorerhvervet efter ikrafttræden af den nye lov om statsautoriserede og registrerede revisorer den 1. september 2003.

Dernæst indeholder bogen en gennemgang af retsstillingen i relation til revisors erstatningsansvar. Af emner der behandles i bogen er således revisors erstatningsansvar som offentlighedens tillidsrepræsentant, herunder ved påtegninger på årsrapporter, ikke-revideret regnskaber og budgetter samt ved afgivelse af erklæringer i øvrigt. Endvidere behandles revisors erstatningsansvar, når denne ikke handler som offentlighedens tillidsrepræsentant, eksempelvis som rådgiver for klienten i forbindelse med skatterådgivning, regnskabsudarbejdelse, administration af udlejningsejendomme og tillige juridisk rådgivning.

Herudover indeholder bogen en gennemgang af kravene til de øvrige erstatningsbetingelser i relation til revisors erstatningsansvar, herunder årsagsforbindelse, adækvans, egen skyld og tabsopgørelse. Afslutningsvis behandles revisors forsikringsforhold samt de særlige erstatningsretlige forhold der er gældende, når revisor optræder sammen med andre rådgivere.

Endelig gennemgås området for revisors disciplinæransvar afslutningsvis.

Relevant retspraksis m.m. er taget med frem til 1. august 2003.
 
  © 2017 Jure AB