Prop. 2003/04:32 Genomförande av EG-direktivet om kliniska prövningar av humanläkemedel
   
 
Titel:Prop. 2003/04:32 Genomförande av EG-direktivet om kliniska prövningar av humanläkemedel
Anmärkning:Direktiv 2001/20/EG.
Utgivningsår:2003
Omfång:123 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304032
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:32
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB