Incitamentlöner
– Lönepolitik, arbetsmotivation, produktivitet
   
 
Författare:Persson Bo
Titel:Incitamentlöner – Lönepolitik, arbetsmotivation, produktivitet
Utgivningsår:1994
Omfång:286 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9171505261
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 211 SEK exkl. moms
Varför har inte fler svenska företag egna lönestrategier? Varför anstränger man sig inte att göra lönerna produktiva? Tror svenska företagsledare att partsföreträdare på central nivå och förbundsnivå kommer att decentralisera lönebildningen åt dem? Varför finner sig företagets anställda i att lönen är frikopplad från arbetsinsatsen?

Syftet med denna bok är att för det enskilda företaget peka ut en lönepolitisk väg som befordrar arbetsproduktiviteten och det ömsesidiga utbytet av anställningen. Tre aspekter på lön behandlas: produktivitet, fördelning och motivation.
 
  © 2017 Jure AB