Tillsyn enligt livsmedelslagen
   
 
Författare:Israelsson Tomas
Titel:Tillsyn enligt livsmedelslagen
Utgivningsår:2004
Omfång:117 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144033567
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag
Produktion och annan hantering av livsmedel är områden som är föremål för en omfattande offentligrättslig reglering. Inte minst genom medlemskapet i den Europeiska Unionen har lagstiftningsmassan expanderat och ambitionerna vad gäller den offentliga tillsynen höjts. För aktörer på området har det blivit allt svårare att hålla sig med en överblick av regelstrukturen och det är känt att kunskapen om lagstiftningens sanktionssystem på många håll är bristfällig. Den här boken har till syfte att avhjälpa dessa brister. Boken ger läsaren en överblick över livsmedelslagstiftningens uppbyggnad och är särskilt koncentrerad till att beskriva lagstiftningens sanktionsverktyg. I boken beskrivs grundligt hur tillsynsmyndigheter bör arbeta med beslut om förelägganden, åtalsanmälningar m.m.

Boken vänder sig till alla som är verksamma inom livsmedelsområdet och vill få en överblick över livsmedelslagstiftningen. Inte minst på grund av bokens fokus på sanktioner torde boken vara särskilt matnyttig för inspektörer och andra verksamma inom den offentliga livsmedelstillsynen. Boken kan med fördel också användas inom universitets- och högskoleutbildningar som på olika sätt berör regelverket kring hantering av livsmedel och livsmedelstillsyn.
 
  © 2017 Jure AB