Yttrandefrihetsrätt
   
 
Författare:Strömberg Håkan , Axberger Hans-Gunnar
Titel:Yttrandefrihetsrätt
Utgivningsår:2004
Omfång:152 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144030029
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag
Detta är en omarbetad utgåva av Håkan Strömbergs bok Tryckfrihetsrätt. Håkan Strömberg avled år 2002, och hade då hunnit färdigställa den 14:e upplagan av boken.

I denna bok ges en systematisk framställning av den svenska tryckfrihetsrätten och yttrandefrihetsrätten i övrigt. I denna utgåva har bokens titel ändrats, och kapitlen om tryckfrihetsbrotten, den pressetiska självsaneringen och yttrandefrihetsgrundlagen har skrivits om av Hans-Gunnar Axberger som är professor i medierätt vid Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB