Scandinavian Studies in Law Volume 45
– Company Law
   
 
Titel:Scandinavian Studies in Law Volume 45 – Company Law
Utgivningsår:2003
Omfång:328 sid.
Förlag:Jure
ISBN:918514259X
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Scandinavian Studies in Law nr. 45
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 367 SEK exkl. moms
I denna volym av Scandinavian Studies in Law behandlas aktuella frågor rörande bolagsrätt. Volymen innehåller 18 artiklar av ledande nordiska bolagsrättsexperter. Bidragen behandlar flera ämnesområden dock framför allt aktiebolagsrätt. Dessutom analyseras flera problem rörande tolkningen av den europeiska bolagsrätten. Sålunda innehåller volymen både nationella och europeiska perspektiv.

De skandinaviska länderna har en lång tradition av samarbete på det bolagsrättsliga området. EU-länderna Danmark, Finland och Sverige såväl som Norge och Island är dessutom sammanlänkade genom EFTA-avtalet. Som en följd av detta har alla skandinaviska länder harmoniserat sin lagstiftning i enlighet med EG-direktiven på området vilket lett till viktiga förändringar.

Innehållsförteckning:

– Corporate Governance in Denmark
Paul Krüger Andersen
– Model Business Corporation Act for Europe – The Alternative to Harmonisation by Directives, or?
Jan Andersson
– Icelandic Company Law
Áslaug Björgvinsdóttir
– Consent Requirements for Share Acquisitions in Limited Liability Companies According to Norwegian Law
Tore Bråthen
– The 2003 Proposal for a Directive on Takeover Bids – Impact on the Regulation in Scandinavia
Nis Jul Clausen & Karsten Engsig Sørensen
– Choice-of-law Rules for International Cooperative Agreements
Rolf Dotevall
– Cooperative Law in Norway – Time for Codification?
Tore Fjørtoft & Ole Gjems-Onstad
– Triangle Mergers: A Distinctive Norwegian Type of Transactions
Johan Giertsen
– The Free Movement of Companies
Søren Friis Hansen
– The Mandatory Bid Rule: The Rise to Prominence of a Misconception
Jesper Lau Hansen
– Swedish Company Legislation over Six Decades – A Brief Outline
Carl Hemström
– Registration and Execution of Amendments of Articles of Association
Svante Johansson
– Auditors’ Liability for Damages
Krister Moberg
– Legislative Initiative in the Field of Direct Taxation in the EC
Sideek Mohamed
– Boards of Limited Companies: Internal Governance Structures
Per Samuelsson
– Exemption of Liability – Where to Draw the Line
Catarina af Sandeberg
– The European Union’s Proposed Takeover Directive: the ”Breakthrough” Rule and the Swedish System of Dual Class Common Stock
Rolf Skog
– The SE Company: A ‘Federal’ Company Type Available from 8 October 2004
Erik Werlauff
 
  © 2017 Jure AB