Handelsbolag
– en lärobok
   
 
Författare:Giertz Magdalena , Hemström Carl
Titel:Handelsbolag – en lärobok
Utgivningsår:2004
Omfång:137 sid.
Förlag:Litteraturcompagniet
ISBN:919731708X
Serie:Litteraturcompagniet
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag
I denna nya bok om handelsbolag berörs inledningsvis frågor om gränsdragningen mellan bolag och näraliggande rättsfigurer som föreningar, stiftelser och samäganderätt. Härefter behandlas bl.a. handelsbolagets bildande, dess interna och externa relationer samt dess upphörande. Åtskilliga avgöranden av högsta domstolen tas upp i sina systematiska sammanhang.

Magdalena Giertz är doktorand i företagsrätt vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet.

Carl Hemström har varit professor i civilrätt vid samma institution Carl Hemström har tidigare skrivit ett flertal böcker om bl.a. bolag, föreningar och stiftelser.
 
  © 2017 Jure AB