Nyemission av aktier
– de lege lata och de lege ferenda
   
 
Författare:Skog Rolf
Titel:Nyemission av aktier – de lege lata och de lege ferenda
Utgivningsår:2004
Omfång:146 sid.
Förlag:Stockholm Centre for Commercial Law
ISBN:917678553X
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Stockholm Centre for Commercial Law nr. 2
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 248 SEK exkl. moms
Centret ordnade våren 2003 ett heldagsseminarium rörande aktiebolagslagens regler om nyemissioner av aktier. Vid seminariet deltog en rad framträdande jurister med särskilda kunskaper i ämnet. Den andra volymen i skriftserien innehåller de föredrag som hölls vid seminariet samt referat av den diskussion som fördes. Skriften är redigerad av Rolf Skog, som är ansvarig för området bolags- och värdepappersrätt inom Centret.

Innehållsförteckning:
- Nyemissioner av aktier – de lege lata och de lege ferenda
- Kontantemissioner av aktier i svenska aktiemarknadsbolag – Rolf Skog
- Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner – Klaes Edhall
- Emissionsgarantier – vad gäller idag och vad bör gälla i framtiden? – Erik Nerep
- Apportemissioner – vad är apportintygen egentligen värda? – Per Thorell
- Uppskjuten apport – skall rättsföljden även i framtiden vara ogiltighet? – Carl Svernlöv
- Preferensaktier, konvertibla skuldebrev och andra hybridinstrument – Hans Wibom och Christoffer Saidac
- Några praktiska aspekter på emissionshantering – Karin Wallin- Norrman
- Nyemission av aktier – PRV-aspekter – Per Nordström
 
  © 2017 Jure AB