Civil Procedure in Sweden
   
 
Författare:Lindell Bengt
Titel:Civil Procedure in Sweden
Utgivningsår:2004
Omfång:259 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785513
Ämnesord:Processrätt

Pris: 658 SEK exkl. moms
Civil Procedure in Sweden beskriver civilprocessuella grundprinciper, forumregler, stämning, förberedelse och huvudförhandling, incidenter (t.ex. uppskov och partssuccession), rättegångskostnader och rättshjälp, bevisregler, viss specialprocess, säkerhetsåtgärder och verkställighet. Boken innehåller dessutom ett kapitel om skiljeförfarandet. Boken, som är skriven på engelska, innehåller ett sakregister.
 
  © 2017 Jure AB