Prop. 2003/04:97 Ändringar i tullagstiftningen med anledning av Tullverkets omorganisation
   
 
Titel:Prop. 2003/04:97 Ändringar i tullagstiftningen med anledning av Tullverkets omorganisation
Utgivningsår:2004
Omfång:14 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304097
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:97
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB