Arbetet
– välfärdens grundval
   
 
Författare:Wetterberg Gunnar
Titel:Arbetet – välfärdens grundval
Utgivningsår:2004
Omfång:205 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9171509356
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 232 SEK exkl. moms
Det är människans möda som är grunden för välfärdssystemen. Arbetslinjen är de närmaste årtiondenas stora utmaning. Om dagens trender står sig kommer vi att vara 5─10 procent färre i arbetskraften år 2030, samtidigt som pensionärerna blir 50 procent fler. Det gäller att mobilisera alla reserver och att använda resurserna effektivt.

De som bagatelliserar problemen bidrar till att göra dem värre. Om man vet vilka påfrestningar som väntar kan man mildra följderna.
 
  © 2017 Jure AB