Kommentar till RB Häfte 2
– Kapitel 10-14
   
 
Författare:Nordh Roberth , Lindblom Per Henrik
Titel:Kommentar till RB Häfte 2 – Kapitel 10-14
Utgivningsår:2004
Omfång:261 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785505
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Processrätt

SLUT på förlag
I Kommentar till RB Häfte 2 kommenteras kapitel 10-14. Det gäller bl.a. forumreglerna, centrala och komplicerade frågor om part och ställföreträdare, processbehörighet, talerätt, rättegångsombud, fastställelse-, fullgörelse- och förbudstalan, ändring och återkallelse av talan, litispendens, partssuccession, kumulation, intervention och litisdenuntiation, allt i tvistemål.

Kommentaren vänder sig i första hand till praktiskt verksamma jurister. Huvudinriktningen är att ge snabba besked om gällande rätt. Rättspraxis återges med rättsfall från svenska domstolar och Europadomstolen. Hänvisning sker också till förarbeten och doktrin, men utan omfattande referat. Författarna redovisar öppet egna ståndpunkter i kontroversiella frågor.
 
  © 2017 Jure AB