NBK Rules
– Rules issued by the Näringslivets börskommitté, NBK (the Swedish Industry and Commerce Stock Exchange Committee)
   
 
Titel:NBK Rules – Rules issued by the Näringslivets börskommitté, NBK (the Swedish Industry and Commerce Stock Exchange Committee)
Anmärkning:Engelsk översättning av valda regler.
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:241 sid.
Förlag:Företagsjuridik Nord & Co
ISBN:9172231963
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 490 SEK exkl. moms
Sedan den förra upplagan av NBK Recommendations utgavs har NBK:s rekommendationer rörande företagsförvärv genomgått viktiga omarbetningar. Därför kallas också rekommendationerna numera regler för att klarare visa deras syfte.

NBK:s regler intar en ledande position i Sverige. Denna bok innehåller NBK:s samtliga nu gällande regler i översättning till engelska. Översättningarna har gjorts av den auktoriserade översättaren David Canter.

Poängteras bör att samtliga regler i denna bok är tvingande för bolag vilkas aktier är noterade vid Stockholmsbörsen, eftersom reglerna utgör en del av börsens noteringsavtal.

Innehåll:
1. Preface
2. Table of Contents
3. Rules Concerning the Disclosure of Acqusitions and Transfers of Shares, ETC (1994)
4. Rules Concerning Information Prior to the Election of the Board of a Stock Market Company (1994)
5. Rules for Preparing Prospectuses (1999)
6. Rules Concerning the Purchase and Sale of a Company’s Own Shares (2000)
7. Rules Concerning Information About Benefits for Senior Executives (2002)
8. Rules Concerning Public Offers for the Acqusition of Shares (2003)
 
  © 2017 Jure AB