Konfliktmægling
   
 
Författare:Vindeløv Vibeke
Titel:Konfliktmægling
Utgivningsår:2004
Omfång:407 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:8757410372
Ämnesord:Processrätt

Pris: 494 SEK exkl. moms
Indhold:

Forord
Kapitel 1 Introduktion til konfliktmægling

Del I - Konfliktforståelse og forhandling
Kapitel 2 Konflikter og deres eskalering
Kapitel 3 Sandhed, Kontakt og Empati
Kapitel 4 Forhandling

Del II - Konfliktmægling i praksis
Kapitel 5 En oversigt
Kapitel 6 Før mødet
Kapitel 7 Trin 1: Åbning - Det første fællesmøde
Kapitel 8 Trin 2: Parternes redegørelse og dialog
Kapitel 9 Trin 3: Problemfelter præciseres og dagorden opstilles
Kapitel 10 Trin 4: Løsningsmuligheder frembringes
Kapitel 11 Trin 5: Aftalen forhandles
Kapitel 12 Trin 6: Aftalen checkes og godkendes
Kapitel 13 Efter mødet
Kapitel 14 Parterne overholder ikke aftales
Kapitel 15 Problemfyldte mæglinger

Del III - Generelle emner
Kapitel 16 Fortrolighed
Kapitel 17 Neutralitet og upartiskhed
Kapitel 18 Separate møder
Kapitel 19 Advokater og andre bisiddere i mægling
Kapitel 20 Magt, retfærdighed og forsoning
Kapitel 21 Flere typer mægling
Kapitel 22 Etik og paradigmer

Del IV - Perspektiver
Kapitel 23 Internationale konflikter
Kapitel 24 Retsmægling
Kapitel 25 Statsamtsmægling i familiesager
Kapitel 26 Konfliktråd
Kapitel 27 Krav til mægler

Efterskrift, Bilag, Figurer, Litteratur og Stikord
 
  © 2017 Jure AB