Bank- och finansieringstjänster
– Varför krävs reglering?
   
 
Författare:Falkman Henric
Titel:Bank- och finansieringstjänster – Varför krävs reglering?
Utgivningsår:2004
Omfång:100 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139010163
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

Pris: 558 SEK exkl. moms
I denna bok ges en utförlig presentation av de delvis svåröverskådliga skäl som motiverar reglering av den verksamhet som bedrivs i banker och andra kreditinstitut. Ananlysen utgår från dels det finansiella systemets huvuduppgifter och de grundläggande skyddsintressen som motiverar speciallagstiftningen av institut, dels de olika intressenter, t.ex. insättare och låntagare, vilka har anspråk på att få sina intressen tillgodosedda inom ramen för regelverket.
 
  © 2017 Jure AB