Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn
   
 
Titel:Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn
Utgivningsår:2004
Omfång:80 sid.
Förlag:Socialstyrelsen
ISBN:9172018313
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 193 SEK exkl. moms
Socialstyrelsen vill med denna handbok sprida kännedom om skyldigheten för t.ex. skolan och förskolan, skolhälsovården, socialtjänsten, polisen och kriminalvården att göra en anmälan till kommunens socialnämnd när man misstänker att ett barn far illa. Skyldigheten gäller både myndigheter och enskilda yrkesutövare i privat eller offentlig tjänst. I boken tas upp lagstiftning, förarbeten, rättsfall och JO-utlåtanden. Socialstyrelsens allmänna råd enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen ingår i boken (jfr SOSFS 2003:16).
 
  © 2017 Jure AB