Prop. 2003/04:123 Järnvägslag
   
 
Titel:Prop. 2003/04:123 Järnvägslag
Anmärkning:Se SOU 2003:104, SOU 2002:48 och SOU 2004:92.
Utgivningsår:2004
Omfång:397 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304123
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:123
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 171 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB