Prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition
   
 
Titel:Prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition
Utgivningsår:2004
Omfång:520 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:2003040100
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:100
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 230 SEK exkl. moms
Regeringens, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken de närmaste åren. Vårpropositionen innehåller också en tilläggsbudget med förslag till ändrade anslag för innevarande år. Några exempel på kommande satsningar:

1. Fler jobb och lägre arbetslöshet
– 15 000 nya platser i de arbetsmarknadspolitiska programmen redan i år
– 6 000 platser i vidareutbildning för anställda inom kommuner och landsting 2004-2005.
– Tre olika ROT-avdrag fr.o.m. den 15 april 2004
– Utökat anställningsstöd
– 3 000 fler förskollärare 2005
– Generellt sysselsättningsstöd till kommuner

2. Satsning på kommunerna
– 1,3 miljarder kronor tillförs det kommunala utjämningssystemet
– 1 miljard kronor avsätts för personalförstärkningar i förskolan från 2005
– 1,5 miljarder kronor som ett generellt sysselsättningsstöd till kommunerna

3. Övrigt
– Större barntillägg för studenter, underhållsbidrag, bostadsbidrag, fria läkemedel till barn och ungdomar, höjda barnbidrag m.m.
– Biståndet höjs till 1 procent av BNI under mandatperioden. Redan under nästa år höjs anslaget till biståndet med 590 miljoner kronor
– Anslagen för biologisk mångfald och klimatinvesteringsprogram ökar under 2005 och 2006
– Beränsning av försvarets beställningsbemyndiganden 2004
 
  © 2017 Jure AB