Prop. 2003/04:106 Lag om sjöfartsskydd
   
 
Titel:Prop. 2003/04:106 Lag om sjöfartsskydd
Anmärkning:Se Ds 2003:40. Se även prop. 2003/04:167.
Utgivningsår:2004
Omfång:253 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304106
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:106
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB