Prop. 2003/04:138 Tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
   
 
Titel:Prop. 2003/04:138 Tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
Utgivningsår:2004
Omfång:16 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304138
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:138
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB