Prop. 2003/04:147 Sveriges antagande av rambeslut om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel
   
 
Titel:Prop. 2003/04:147 Sveriges antagande av rambeslut om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel
Utgivningsår:2004
Omfång:35 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304147
Serie:Propositioner nr. 2003/04:147
Ämnesord:Straffrätt , EU-rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB