Att ha kul och visa vad man går för
– Kvinnors och mäns karriärberättelser
   
 
Författare:Elvin-Nowak Ylva , Thomsson Heléne
Titel:Att ha kul och visa vad man går för – Kvinnors och mäns karriärberättelser
Utgivningsår:2004
Omfång:112 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9171509542
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 198 SEK exkl. moms
I Sverige är jämställdhet ett ”hurra-ord”. Inom såväl politiska partier som i näringslivet tycker de flesta att det borde finnas fler kvinnor på ledande positioner. Den här rapporten bygger på individuella intervjuer, som betraktade ur ett könsteoretiskt perspektiv ger en fördjupad förståelse av varför jämställdheten i näringslivet låter vänta på sig.

Studien visar att kön spelar roll för hur beslut fattas, strategier utvecklas och självbilder grundläggs. Den handlar om hur viktig den första chefen är, om relationsarbetet i familjen som måste hanteras, om synen på sig själv som en modern och jämställd ledare och om kvinnor som inte får vara för ambitiösa. Den handlar om strategier, status och frågan om livets mening. Rapporten har en kritisk och reflexiv ingång och presenterar resultat som tål att diskuteras.
 
  © 2017 Jure AB