Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål
– En funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder
   
 
Författare:Westberg Peter
Titel:Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål – En funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder
Anmärkning:4 volymer.
Utgivningsår:2004
Omfång:1262 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9154426316
Produkttyp:Inbunden
Serie:Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr. 153
Ämnesord:Processrätt

SLUT på förlag
Detta är ett omfattande referensverk om kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder.

De olika volymerna innehåller följande:

Bok 1: Avd I: Ämnet och forskningsuppgiften
Avd II: Översikt över den svenska regleringen
Avd III: Institutbärande och institutfrämmande syften

Bok 2: Avd IV: Urvalet av säkerhetsåtgärder
Avd V: Ändamålsenlig och lämplig säkerhetsåtgärd
Avd VI: Yrkande om säkerhetsåtgärd
Avd VII: Rätt part och säkerhetsåtgärd

Bok 3: Avd VIII: Sabotagerisk och riskbedömning
Avd IX: Sabotageåtgärd och särpräglingskvalitet

Bok 4: Avd X: Civilrättsligt anspråk och prognosprövning
Avd XI: Riskfördelning och proportionalitetsprövning
Avd XII: Avslutande reflexioner
 
  © 2017 Jure AB