Att lyckas som operativ ledare
– Praktiska verktyg för vardagen som chef
   
 
Författare:Sandström Björn
Titel:Att lyckas som operativ ledare – Praktiska verktyg för vardagen som chef
Utgivningsår:2004
Omfång:192 sid.
Förlag:Industrilitteratur
ISBN:9175486784
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 368 SEK exkl. moms
Att lyckas som operativ ledare riktar sig till såväl formella som informella ledare i företag och organisationer. Boken behandlar hur man som chef och medarbetare kan utöva ett hållbart ledarskap i vardagen. Den bygger på mångårig praktisk erfarenhet och tar genom exempel, checklistor och enkla verktyg upp de mest centrala grunderna för ett framsynt ledarskap i vardagen.

Kraven på ledarskap har funnits i alla tider inom alla samhällssektorer. Med författarens bakgrund som officer har det varit naturligt att ta avstamp i den militära ledarskapsteorin. Men målgruppen för boken är högst civil, och de militära exemplen blandas därför med civila från såväl näringsliv som offentlig sektor. Parallellerna är slående.
 
  © 2017 Jure AB