Prop. 2003/04:146 Höjd åldersgräns för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning m.m.
   
 
Titel:Prop. 2003/04:146 Höjd åldersgräns för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning m.m.
Anmärkning:Se även Ds 2003:30 samt prop. 2002/03:73 och SOU 2003:7.
Utgivningsår:2004
Omfång:16 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304146
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:146
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB