Ds 2004:23 Förbättrade ersättningsmöjligheter vid oljeskador till sjöss
   
 
Titel:Ds 2004:23 Förbättrade ersättningsmöjligheter vid oljeskador till sjöss
Anmärkning:Se även prop. 2001/03:139 och prop. 2004/05:78.
Utgivningsår:2004
Omfång:143 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221527
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:23
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Skadeståndsrätt

Pris: 166 SEK exkl. moms
I promemorian föreslås att Sverige skall tillträda 2003 års fondprotokoll (2003 års protokoll till 1992 års fondkonvention). Vidare föreslås att lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden ersätts av en ny lag om ersättning från de internationella oljeskadefonderna.
 
  © 2017 Jure AB