Prop. 2003/04:142 Ändring i lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
   
 
Titel:Prop. 2003/04:142 Ändring i lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Utgivningsår:2004
Omfång:14 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304142
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:142
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB