Prop. 2003/04:152 Anpassningar med anledning av en ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration
   
 
Titel:Prop. 2003/04:152 Anpassningar med anledning av en ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration
Anmärkning:Se även prop. 2003/04:69, SOU 2003:106 och SOU 2003:63.
Utgivningsår:2004
Omfång:400 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304152
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:152
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 221 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB