Regeringens skrivelse 2003/04:172 Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2003/04:172 Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster
Anmärkning:Jfr. prop. 2000/01:149 och SOU 1999:33.
Utgivningsår:2004
Omfång:8 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304172
Serie:Propositioner nr. 2003/04:172
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB