Prop. 2003/04:171 Sveriges tillträde till avtalet om immunitet och privilegier för Internationella brottmålsdomstolen
   
 
Titel:Prop. 2003/04:171 Sveriges tillträde till avtalet om immunitet och privilegier för Internationella brottmålsdomstolen
Utgivningsår:2004
Omfång:57 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304171
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:171
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB