Ds 2000:28 Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget
   
 
Titel:Ds 2000:28 Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget
Anmärkning:Se prop. 2000/01:22.
Utgivningsår:2000
Omfång:65 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212110
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:28
Ämnesord:Skatterätt , EU-rätt

Pris: 85 SEK exkl. moms
I promemorian föreslås ändringar i reglerna om skattefria utdelningar i vissa fall, utskiftningar från ekonomiska föreningar, koncernbidrag, kommissionärförhållanden och avräkning av utländsk skatt. Förslagen innebär att utländska företag jämställs med svenska vid beskattningen och är en anpassning av de svenska reglerna till EG-rätten.
 
  © 2017 Jure AB