Ds 2000:16 Kontroll på ort och ställe av statligt stöd
   
 
Titel:Ds 2000:16 Kontroll på ort och ställe av statligt stöd
Utgivningsår:2000
Omfång:24 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211602
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:16
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 55 SEK exkl. moms
Enligt en ny EU-regel skall EU ha rätt att göra oanmälda kontrollbesök hos företag för att efterforska om beslut om individuella statliga stöd efterlevs. Här föreslås en ändring i lagen om tillämpningen av EU:s konkurrens- och stadsstödsregler så att Kronofodgemyndigheten i Stockholm skall kunna lämna handräckning vid sådana kontrollbesök.
 
  © 2017 Jure AB