Regeringens skrivelse 2003/04:178 Handlingsplan mot den ekonomiska brottsligheten
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2003/04:178 Handlingsplan mot den ekonomiska brottsligheten
Utgivningsår:2004
Omfång:36 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304178
Serie:Propositioner nr. 2003/04:178
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB