Nya takeover-regler på den svenska aktiemarknaden
   
 
Författare:Nyström Göran , Ohlsson Robert , Skog Rolf
Titel:Nya takeover-regler på den svenska aktiemarknaden
Utgivningsår:2004
Omfång:51 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172232080
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 135 SEK exkl. moms
De svenska takeover-reglerna – Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv – har under senare tid genomgått en omfattande revidering. Arbetet har genomförts i två etapper. Den första etappen ledde till omfattande ändringar i reglerna den 1 mars 2003, den andra etappen till ytterligare ändringar den 1 september 2003. I denna skrift redogörs för de nya takeover-reglernas innehåll.

Författarna var huvudansvariga i arbetet med revideringen av de svenska takeover-reglerna under år 2003.

Göran Nyström är advokat och delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå, han är även expert i Aktiemarknadsnämnden.

Robert Ohlsson är jur.kand. och sedan början av 1980-talet verksam vid FöretagsJuridik Nord & Co AB.

Rolf Skog, ekon.lic. och jur.kand., var sekreterare i Aktiebolagskommittén och är i dag sekreterare i Takeover-utredningen. Han är föredragande i Aktiemarknadsnämnden samt också adjungerande professor i bolags- och börsrätt vid Juridisk Institut, Handelshögskolan i Århus.
 
  © 2017 Jure AB