Prop. 2001/02:67 Förlängning av giltighetstiden för konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning m.m.
   
 
Titel:Prop. 2001/02:67 Förlängning av giltighetstiden för konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning m.m.
Utgivningsår:2001
Omfång:11 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102067
Serie:Propositioner nr. 2001/02:67
Ämnesord:Övrigt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB