Prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag
   
 
Titel:Prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag
Anmärkning:Se SOU 1997:81.
Utgivningsår:2001
Omfång:108 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102058
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:58
Ämnesord:Övrigt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB