Regeringens skrivelse 2001/02:77 Meddelande om kommande förslag om ändringar i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2001/02:77 Meddelande om kommande förslag om ändringar i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag
Utgivningsår:2001
Omfång:9 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102077
Serie:Propositioner nr. 2001/02:77
Ämnesord:Övrigt

Pris: 41 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB