Prop. 2001/02:71 Sveriges tillträde till rambeslut om gemensamma utredningsgrupper
   
 
Titel:Prop. 2001/02:71 Sveriges tillträde till rambeslut om gemensamma utredningsgrupper
Utgivningsår:2001
Omfång:16 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102071
Serie:Propositioner nr. 2001/02:71
Ämnesord:Övrigt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB