Regeringens skrivelse 2001/02:13 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2000 och första halvåret 2001
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2001/02:13 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2000 och första halvåret 2001
Utgivningsår:2001
Omfång:31 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102013
Serie:Propositioner nr. 2001/02:13
Ämnesord:Övrigt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB