Företag och marknad - Samarbete och konkurrens - Studiehandledning
   
 
Författare:Ljung Jörgen , Nilsson Per , Olsson Ulf E.
Titel:Företag och marknad - Samarbete och konkurrens - Studiehandledning
Utgivningsår:1994
Omfång:77 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144465114
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 115 SEK exkl. moms
Förutom detaljerade anvisningar om hur du läser och arbetar med de olika böckerna i serien Företag och marknad innehåller handledningen några artiklar om ämnet företagsekonomi och praktikfallsmetodik.
 
  © 2017 Jure AB